Rådgivning

Vi gir deg full økonomisk rådgivning og regnskapsfaglig støtte. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • Opplæring og hjelp i regnskapssystem
  • Tilrettelegging av regnskapsrutiner
  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Rådgivning innenfor lønn og personal
  • Budsjettering
  • Selskapsetablering og avvikling
  • Bistand ved kapitalutvidelse/nedsettelse
  • Bistand ved generalforsamling og protokoller
  • Generell bedriftsøkonomisk rådgivning

Spør oss om løsninger som frigjør din tid