Lønn & lønnskjøring

Usikker på hvordan firmabilen skal behandles skattemessig, eller om avis-abonnementet er innberetningspliktig? Regler for lønn og innberetning er komplisert, og endres hele tiden.

Vi er alltid oppdatert

Vi holder oss ajour på hva som er gjeldene til enhver tid, slik at du kan tenke på andre ting. Vi henter inn skattekort, rapporterer a-melding og leverer terminoppgaver. Du får beskjed om hva du skal betale, og når du skal betale det. Lønnsslipper kan dine ansatte selvsagt få rett på sin private  e-post, sms eller app.

Spør oss om løsninger som frigjør din tid